Räkna kort I blackjack

  1. Var Hittar Jag Kasinon Som Erbjuder Gratis Spel: Lite mindre spelutbud än konkurrenten.
  2. Kan Man Vinna Pengar På Roulette Med En Liten Insats - Novomatic arent den mest kända av online casino mjukvaruutvecklare, och med det i åtanke, Xtra Hot som ni kan föreställa er, isnt allmänt tillgänglig.
  3. Slots Där Man Kan Köpa Bonusspel Tryggt Online: Och medan jag inte har gjort massor av pengar, jag har betalat ut ett antal gånger.

Hur man vinner jackpotten I kasinot

Vad Är Det Lägsta Insatsnivån På Roulette Online För Amerikanska Spelare
Glöm inte att kolla in alla andra fantastiska kampanjer som körs på detta online casino samt deras mycket populära slots turneringar.
Senaste Nyheterna Om Spelautomater Och Dess Utveckling
Spelföretag försöker presentera sina erbjudanden som de mest lovande på marknaden.
Om du råkar snubbla på tre magiska Stensymboler medan du tar en promenad, skulle du belönas med 12 gratissnurr.

Gratis mobilcasino utan registrering eller nedladdning

Var Kan Jag Spela Gratis Spins 2023
Du kan undvika denna situation genom att införa många variationer i dina klassiska drag, vilket kommer att förvirra motståndaren.
Finns Det Några Tricks För Att Tjäna Pengar På Slitsen
Med 500+ slots och 50+ skraplotter finns både kvalitet och djup.
Var Kan Man Hitta Progressiva Spelautomater

Lög félagsins

Lög
Stangveiðifélags Keflavíkur.

1.gr. – Nafn og heimili
Nafn félagsins er Stangveiðifélag Keflavíkur og er heimilisfang þess Hafnargata 15 Reykjanesbæ.

2. gr. – Tilgangur félagsins
I. Að gæta hagsmuna félagsmanna og bæta aðstöðu þeirra til stangaveiði, fyrst og fremst með því að taka á leigu veiðivötn til afnota fyrir félagsmenn eða taka að sér útleigu á veiði í umboði veiðieigenda.
II. Að vinna á móti því að notaðar séu veiðiaðferðir sem eru ólöglegar eða líklegar til að spilla veiði.
III. Að veita félagsmönnum alhliða fræðslu um lax og silungsveiðar eftir því sem tök eru á.
IV. Að stuðla að algerri sjálfbærni fiskistofna á veiðisvæðum þeim er félagið fær til umráða, m.a. með veiðitakmörkunum.

3. gr. – Félagsaðild
Öllum er heimild innganga í félagið.

4. gr. – Gjöld
Árgjald félagsmanna og inntökugjald skal ákveðið á aðalfundi ár hvert. Stjórn skal ákveða gjalddaga hvers árs hverju sinni.

5. gr. – Eignir og ábyrgð
Sjóður félagsins heitir félagasjóður og skal hann ávaxtaður í banka eða sparisjóði. Í félagssjóð renna öll árgjöld og inntökugjöld félagsmanna ásam öðrum þeim tekjum sem félagið kann að hafa. Sjóðurinn notast sem veltufé félagsins eftir því sem með þarf.
Enginn félagsmanna á tilkall til hluta af sjóðum félagsins eða annara eigna þess þó hann hverfi úr félaginu eða félaginu verði slitið.
Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum til þess.
Skuldi félagsmaður árgjöld fyrir tvö ár er stjórn heimilt að fella hann út af félagaskrá.

6. gr. Stjórn og stjórnarkosning
Stjórn félagsins skipa fimm menn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Formaður skal kosinn til eins árs en aðrir stjórnarmenn til tveggja ára. Í varastjórn skulu kosnir 3 menn til eins árs í senn. Stjórnarkosning fer fram á aðalfundi og skal kosið skriflega, bundinni kosningu milli þeirra sem stungið er upp á til hvers starfs. Ný framboð til stjórnar ber að leggja fram skriflega með minnst 7 daga fyrirvara.
Á aðalfundi skal ennfremur kjósa skoðunarmenn reikninga félagsins.
Skuldlausir félagsmenn eru kjörgengir.
Formaður kveður varamenn á stjórnarfundi eftir því sem þörf krefur.

7. gr. – Aðalfundur
Lögmætir aðalfundir hafa æðsta úrskurðarvald í öllum félagsmálum, með þeim takmörkum, sem settar eru í samþykktum þessum.
Til félagsfunda skal boða með tveggja daga fyrirvara minnst.
Fundir skulu haldnir þegar þörf þykir að dómi félagsstjórnar eða þegar minnst 10% félagsmanna óskar þess, enda geri þeir grein fyrir fundarefni.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert. Stjórn félagsins boðar til fundarins með minnst 10 daga fyrirvara bréflega og á heimasíðu stangveiðifélagsins. Aðalfundur er lögmætur, ef hann er löglega boðaður. Á aðalfundi gefur stjórn félagsins skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu ári og leggur fram endurskoðaða reikninga fyrir síðastliðið ár.

8. gr. – Verkefni stjórnar
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins á milli funda. Hún sér um útvegun veiðiréttinda sbr. 2.gr 1.tl. og gerir samninga um þau í umboði félagsins. Stjórnin ber þó öll meiriháttar fjárhagsmál undir félagsfund, svo að miklu leyti sem við verður komið, einkum ef um samninga til langs tíma er að ræða.
Stjórnin annast undirbúning og úthlutun veiðileyfia, ákveður verð á þeim og setur reglur um veiði í einstökum vötnum. Skulu skuldlausir félagar sitja fyrir um veiðileyfi, en heimilt er að leigja öðrum veiði, sem skuldlausir félagsmenn hafa ekki sótt um eða innleyst á tilsettum tíma. Stjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra til þess að annast daglegar framkvæmdir undir umsjá stjórnarinnar.
Allur kostnaður við ráðstafanir og framkvæmdir samkvæmt þessari grein greiðast úr félagasjóði.

9. gr. – Boð í veiðivatn
Óheimilt er félagsmanni að bjóða í veiðisvæði eða taka að sér að leigja út vatn til veiða, nema hafa áður fengið til þess samþykki félagsstjórnar. Þetta ákvæði nær þó ekki til endurnýjunar leigusamnings sem félagsmaður var aðili að áður.

10. gr. – Félagsmenn
Félagsmönnum er skylt að virða venjulegar og viðurkenndar veiðireglur. Að koma drengilega og vinsamlega fram við félagsmenn og viðskiptamenn félagsins og að hlýta lögum og reglum félagsins að öðru leyti í einu og öllu.
Nú er félagsmaður staðinn að veiði í óleyfi eða gerir sig sekan um að beita veiðiaðferðum sem eru ólöglegar samkvæmt landslögum, eða óleyfilegar samkvæmt þessum lögum eða reglum, sem settar kunna að vera um veiði í tilteknu vatni. Skal hann þá, ef brotið er framið vísvitandi, sviptur veiðirétti á tilteknu veiðisvæði eða öllum veiðisvæðum sem félagið ræður yfir á því veiðitímabili eða hinu næsta á eftir. Sé brotið ítrekað má víkja honum úr félaginu.
Brot gegn 9.grein varðar brottvikningu úr félaginu, nema sérstakar málsbætur séu fyrir hendi.
Stjórnin úrskurðar áminningu samkvæmt þessari grein, en félagsmaður, sem áminntur er, getur skotið málinu til félagsfunda. Málskot frestar ekki framkvæmdum úrskurðar.

11. gr. – Slit félagsins
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og með samþykki meirihluta allra skráðra félagsmanna, að undangenginni atkvæðagreiðslu sem skal fara fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Sé félaginu slitið, skal sjóðum þess varið til góðgerðarmála tileinkuðum börnum á Suðurnesjum.

12. gr. – Lagabreytingar
Lögum þess verður aðeins breytt á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða hið minnsta. Tillögur til lagabreytinga skulu afhentar stjórn fyrir 1. nóvember og sendir stjórnin félagsmönnum þær með fundarboði. Ekki verða greidd atkvæði um aðrar tillögur til lagabreytinga en þær sem sendar eru með fundarboði og breytingartillögur við þær.

 

Þannig samþykkt á aðalfundi 1978, með breytingu 9.gr á aðalfundi 1979, 3. gr. á aðalfundi 1987, 1. og 3 gr. 1995, 5.gr. á aðalfundi 2000 og 1.gr., 2.gr., 3.gr., 4.gr., 5.gr., 6.gr., 7.gr., 10.gr., 11.gr. og 12.gr. á aðalfundi 2019.
Reykjanesbæ 28. janúar 2020.

 

Heimilisfang

Hafnargötu 15 eh
230 Keflavík

Símanúmer

421-2888

Tölvupóstur

svfk@svfk.is